CHROMagar? O157
CHROMagar? O157

E. coli O157'nin tanısında kullanılan geleneksel yol olan Sorbitol Mac Conkey Agar düşük özgüllük oranı sebebiyle birçok yanlış pozitif sonuca sebep olur. (Proteus, E. hermanii, vb.) Patojenler kırmızı renkli koloniler arasında renksiz koloniler oluşturduğundan Sorbitol Mac Conkey Agar'ın okunması da oldukça zordur.CHROMagar O157, E. coli O157'nin renksiz ve mavi koloniler arasında leylak renkli koloniler oluşturmasını sağlayarak tanısını kolaylaştıran bir kromojenik besiyeridir. Besiyeri içine potasum tellurit eklenerek seçicilik arttırılabilir.

Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

Özgüllük

E.coli O157

Leylak

%98 

%100

E.coli sppr

Mavi

---

%100

Diğerleri

Mavi, renksiz vb.

---

 

Bettelheim K.A. 1998. J.Appl. Microbiol. 85: 425-428


» Leaflet-RTA-CHROMagar_O157-Eng.pdf