CHROMagar? Staph aureus
CHROMagar? Staph aureus

Staphylococcus aureus klinik alanda ve gıda endüstrisinde rastlanan majör bir patojen bakteridir. S.aureus'a bağlı nosokomiyal enfeksiyonlar gittikçe artan problemler yaratmaktadırlar ve böylece her geçen gün S.aureus tanısı daha önemli hale gelmektedir. Geleneksel besiyeri ile mannitol fermantasyonu birçok yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlara sebep olmaktadır. CHROMagar Staph aureus, S. aureus tanısını 24 saat sonra rakipsiz bir duyarlılık ve özgüllük ile gerçekleştirir. Bu yolla non-S.aureus suşlara yapılan birçok gereksiz katalaz ve lateks aglutinasyon testleri de ortadan kaldırılmış olur.

Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

Özgüllük

S. aureus

Açık pembe-leylak

%95,5 (3)

%99,4 (3)

Diğerleri

Mavi, renksiz vs.

---

---

3) Gaillot et al. 2000. J. Clin. Microbiol. 38:1587-1591


» Leaflet-RTA-CHROMagar_Staph_Aureus-Eng.pdf