CHROMagar? E.coli , CHROMagar? ECC, CHROMagar? Liquid ECC
CHROMagar? E.coli , CHROMagar? ECC, CHROMagar? Liquid ECC

E. coli bakterisi fekal kontaminasyon göstergesidir. Genel gıda standardı limitleri yaklaşık olarak gram başına 50 E. coli bakterisidir. Bu sebeple tanıları ve sayımları oldukça önemlidir. E.coli tanısında kullanılan geleneksel metodlar oldukça bıktırıcıdır ve şüpheli kolonilerin testlerinin yarattığı iş yükü çok fazladır.

 

CHROMagar E. coli, E. coli kolonilerini direk mavi renkli olarak gösteren ve böylece bu önemli hijyen göstergesinin tanı ve sayımını çok basit hale getiren bir kültür ortamıdır.CHROMagar ECC, ek olarak diğer koliformları da kırmızı renkli koloniler olarak gösterir. Bu ayrıca, şüpheli hijyen durumlarının iyi bir göstergesidir. CHROMagar Liquid ECC, E. coli ve koliformların su numunelerinden tanısını sağlayan ped tekniği için broth olarak kullanılır. Inoküle edilmiş membran filtrasyon CHROMagar Liquid ECC emdirilmiş bir ped üzerine konur.


» Leaflet-RTA-CHROMagar_ECC-Eng.pdf