CHROMagar? Listeria
CHROMagar? Listeria

Listeria monocytogenes ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen patojen bir bakteridir. L. monocytogenes ve L.innocua benzer biyokimyasal özelliklere sahip olduklarından geleneksel besiyerleri ile (Palcam, Oxford) ayırt edilemezler. CHROMagar Listeria ile L. monocytogenes kolonileri beyaz opak bir hale ile çevrelenmiş özel bir mavi renkte görünürler.CHROMagar Listeria metodu ile negatif örneklerin tanısı sadece 2 gün alır. Bu metod yalnızca basit bir Fraser zenginleştirici adımını gerektirir ve AFNOR organizasyonu tarafından valide edilmiştir.

Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

L.monocytogenes

Beyaz haleli mavi

%100 (8)

L.innocua

Mavi

---

Diğerleri

Mavi, renksiz veya inhibe edilmiş

---

8) AFNOR validasyon çalışması, Coignard M.2001.ref CHR-21/1-12/01.


» Leaflet-RTA-CHROMagar_Listeria-Eng.pdf